Logo Aksa EL

AKSA El AS

Elektroentreprenør som bygger, drifter og vedlikeholder strøm- og fibernett, trafostasjoner, vannkraftverk, gatelys og ladeinfrastruktur for elbiler. Aksa El har ca. 30 ansatte fordelt på konsernets hovedkontor i Alta, og våre montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord. Selskapet er en del av energikonsernet Alta Kraftlag SA som driver kraftproduksjon, elektroentreprenørtjenester og utvikling av strøm- og fibernett.

Markveien 46, 9510 ALTA Epost: kunde[a]aksael.no Telefon: 784 50 900