AKSA El AS

AKSA El AS er en elektroentreprenør som bygger, drifter og vedlikeholder strøm- og fibernett, trafostasjoner, vannkraftverk, gatelys og ladeinfrastruktur for elbiler.

STOLT SAMARBEIDSPARTNER MED SIBELCO

Gruvedriften på Stjernøya er en svært viktig næring i vårt lokalsamfunn. Vi har levert tjenester til Sibelco i årrekker, og gjennom avtalen vi har i dag bygger og vedlikeholder vi høyspentanlegg, luftlinjer, lavspentanlegg, fiber og annet som er nødvendig for driften av deres anlegg.

Sibelco
Energimontør-montering av ny travers

TOTALLEVERANDØR AV EL-TJENESTER FOR ALUT

Vi er totalleverandør av el-tjenester til nettselskapet Alut. Vi bygger og drifter linjer, monterer AMS-målere, leverer vakttjenester, feilsøker, befarer og mye annet. Vi utfører også all kabelpåvisning i forsyningsområdet.

DRIFTSAVTALE ELEKTRO FINNMARK FYLKESKOMMUNE

I 2023 inngikk AKSA El avtale med Finnmark Fylkeskommune om drift av alt av elektro langs veier, tuneller, kaier, bruer og underganger på fylkesveier i Finnmark.

Drift og vedlikeholdstjenester for Finnmark Fylkeskommune
Mattisfoss kraftverk

Driftsavtale for lokale kraftverk

AKSA El drifter i dag fem lokale vannkraftverk. I tillegg er vi sakkyndig driftsleder for høyspentanlegget i Hamnefjell Vindpark.