AKSA El AS

Som en del av energikonsernet Alta Kraftlag er AKSA El en elektroentreprenør som blant annet bygger og vedlikeholder strøm og fibernett. AKSA El drifter i dag fem lokale vannkraftverk og er total leverandør av el-tjenester til nettselskapet Alut

Total leverandør av el-tjenester for nettselskapet Alut

TOTALLEVERANDØR AV EL-TJENESTER TIL ALUT

Vi er totalleverandør av el-tjenester til nettselskapet Alut. Vi bygger og drifter linjer, monterer AMS-målere, leverer vakttjenester, feilsøker, befarer og mye annet. Vi utfører også all kabelpåvisning i forsyningsområdet.

samarbeidspartner av Sibelco

SAMARBEIDSPARTNER MED SIBELCO

Gruvedriften på Stjernøya er en svært viktig næring i vårt lokalsamfunn. Vi har levert tjenester til Sibelco i årrekker, og gjennom avtalen vi har i dag bygger og vedlikeholder vi høyspentanlegg, luftlinjer, lavspentanlegg, fiber og annet som er nødvendig for driften av deres anlegg.

Drift og vedlikeholdstjenester for Finnmark Fylkeskommune

DRIFTSAVTALE ELEKTRO FOR FFK

I 2023 inngikk AKSA El avtale med Finnmark Fylkeskommune om drift av alt av elektro langs veier, tuneller, kaier, bruer og underganger på fylkesveier i Finnmark.

Drift og bygging av fiber for Aksa Hjem

DRIFT OG BYGGING AV FIBER FOR AKSA HJEM

For AKSA Hjem bygger og drifter vi et stort fibernett i Alta, Loppa og Kvænangen kommune.

Driftsavtale for lokale vannkraftverk Mattisfoss kraftverk

DRIFTSAVTALE FOR LOKALE KRAFTVERK

AKSA El drifter i dag fem lokale vannkraftverk. I tillegg er vi sakkyndig driftsleder for høyspentanlegget i Hamnefjell Vindpark.