Kontakt oss

Kontakt oss, så finner vi ut hvordan vi kan bidra i ditt prosjekt!

AKSA El har erfaring og kompetanse innen en rekke fagområder.

I tillegg har vi avtaler med underleverandører som leverer alt fra solceller til undervannsbefaring.

AKSA El er en del av Alta Kraftlag SA

Energikonsernet Alta Kraftlag SA driver med sine heleide datterselskaper AKSA Hjem, AKSA El, AKSA Vann og Alut kraftproduksjon, elektroentreprenørtjenester og utvikling av strøm- og fibernett i vårt forsyningsområde. Vi er et samvirkeforetak eid av våre kunder i Alta, Loppa og Kvænangen. Vi har eierposter i en rekke andre selskaper, og er en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i regionen. Konsernet har rundt 70 ansatte, med hovedkontor på Alta sentrum og montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord.

Drift og bygging av fiber for Aksa Hjem
AKSA Hjem AS
org.nr 925 336 645
AKSA El AS
org.nr 925 332 046
AKSA Vann AS
org.nr 825 336 672
Alut AS
org.nr 925 336 637